Adriënne Pannekoek

Als ik m’n klas rondkijk zie ik de toekomstige bouwvakkers, ondernemers, leraren, akkerbouwers, technici, een nieuwe generatie leiders. Ik zie een klas vol potentie! Allemaal kinderen met unieke karaktertrekken, interesses en talenten. Kinderen die straks een eigen vakgebied kiezen en een plaats in de maatschappij mogen innemen.

Als juf mag ik ze hierbij helpen. Ik ben trots op mijn beroep. Ik heb de mogelijkheid om een verschil te maken. Ik mag als voorbeeld dienen, kinderen mogen van mij leren. Ik mag ze wijzen op Gods almacht en goedheid, iedere dag weer. Dit motiveert me keer op keer: prachtig dat ik kinderen iets mag leren wat hen hopelijk altijd bij blijft.

Terug naar overzicht