Annelie van Cadsand

Maandagmorgen 16 maart. Met alle collega’s zitten we in de hal. Een beetje beduusd, wat onwennig
ook. Sommigen enthousiast en sommigen gespannen. Wat gaat de komende periode ons brengen?

Waar sommige innovaties in het onderwijs maandenlang tijd in beslag nemen, moet er nu in
één dag tijd een totaal andere vorm van onderwijs op touw worden gezet. Thuisonderwijs! Niemand van ons heeft dit ooit al eens gedaan. En toch voel je meteen al de spirit die onderwijsmensen in zich hebben. Samen de schouders eronder en gaan.

In een mum van tijd staat alles op poten en kunnen de ouders het thuiswerk voor hun kinderen komen ophalen bij school. De eerste voorzichtige vlogs worden gemaakt. Wat onwennig wordt tegen de camera gepraat. Toen niet wetend dat dit voor de komende drie maanden de normale gang van zaken zou worden. Met een ‘succes’ en een ‘we weten dat je het kunt’, sluiten we de eerste vlog af. We moeten ze loslaten en dat is best een beetje moeilijk.

Het is woensdagmorgen 10 juni. Alles lijkt weer zo gewoon. Mijn uitleg over de taalles heb ik amper
uitgesproken en mijn leerlingen zijn al aan het werk. Genietend kijk ik naar al die hardwerkende
groep 6’ers. Een knikje naar hem, een glimlach naar haar. En dan stop ik bij die jongen achteraan.

Zie ik daar nu zijn schrijfschrift en zijn spellingschrift? Maar we zijn toch met taal bezig? ‘Ja maar,’ klinkt
het tegenstribbelend. ‘Je mag toch wel zelf verder werken? Dat doe ik thuis ook altijd.’ Een kleine vijf
minuten later klinkt hardop door de klas: ‘Juf, zullen we taal even zelf nakijken?’.

Oef, juf. Wat zijn ze zelfstandig hè. Ik kom erachter dat mijn leerlingen zóveel hebben geleerd in de afgelopen periode. Plannen, oplossingsgericht denken, zelfstandig werken.

Loslaten was voor ons moeilijk, thuis lesgeven was voor de ouders zeker niet makkelijk. Maar wat is
het voor veel kinderen enorm leerzaam geweest. En tja, dat roepen door de klas? Daar werken we
wel weer aan! 

Juf Van Cadsand geeft les op een basisschool in Zeeland. Op hun reis naar volwassenheid hebben kinderen sterke juffen en meesters nodig. Neem jij ze bij de hand? Bekijk de informatie op onze website of stuur een mail naar info@endanbenjeleraar.nl. Vacatures in het christelijk, reformatorisch onderwijs vind je op www.endanwordjeleraar.nl.

Terug naar overzicht