Jouw taken als docent

 

 

Lesgeven

 • Verzorgen van onderwijs
 • Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en klassenmanagement
 • Verzorgen van dagopeningen en -sluitingen
 • Voorbereiden van de lessen
 • Geven van goede nazorg bij de lessen (correctie, begeleiding etc.)
 • Invoeren van huiswerk en cijfers en andere leerlinginformatie in het leerlingvolgsysteem dat op school gebruikt wordt 

Samenwerken

 • Samenwerken met collega’s in team en vaksectie
 • Onderhouden van contacten met ouders en externen
 • Verzorgen van vervanging bij afwezigheid van collega’s 

Uitvoeren van algemene taken

 • Bijwonen van en bijdragen aan diverse vergaderingen (onder andere teamvergaderingen en vaksectievergaderingen)
 • (Eventueel): pleinwacht
 • Eten met de klas
 • Bijdragen aan ouderavonden en leerlingbesprekingen
 • Zorgen voor een goede start en afsluiting van het cursusjaar 

Professionalisering

 • (Zelf)evaluatie aan de hand van feedback aan je leidinggevende, collega’s en leerlingen
 • Up-to-date houden van kennis en vaardigheden
 • Deelnemen aan activiteiten gericht op verbeteren van professioneel functioneren 

Mentoraat en begeleiding (optioneel)

 • Verzorgen van mentorlessen en mentorgesprekjes
 • Onderhouden van contacten met leerlingen, ouders en anderen in en buiten de school die in relatie staan tot je mentorleerling
 • Adequaat verwerken van informatie in het leerlingvolgsysteem

Neem gerust contatct met ons op om te kijken welke route bij jou past. Of bekijk direct vacatures op hét vacatureplatform voor het christelijk-reformatorisch onderwijs www.endanwordjeleraar.nl.