Jouw taken als docent

 

 

Lesgeven

 • Verzorgen van onderwijs
 • Zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en klassenmanagement
 • Verzorgen van dagopeningen en -sluitingen
 • Voorbereiden van de lessen
 • Geven van goede nazorg bij de lessen (correctie, begeleiding etc.)
 • Invoeren van huiswerk en cijfers en andere leerlinginformatie in het leerlingvolgsysteem dat op school gebruikt wordt 

Samenwerken

 • Samenwerken met collega’s in team en vaksectie
 • Onderhouden van contacten met ouders en externen
 • Verzorgen van vervanging bij afwezigheid van collega’s 

Uitvoeren van algemene taken

 • Bijwonen van en bijdragen aan diverse vergaderingen (onder andere teamvergaderingen en vaksectievergaderingen)
 • (Eventueel): pleinwacht
 • Eten met de klas
 • Bijdragen aan ouderavonden en leerlingbesprekingen
 • Zorgen voor een goede start en afsluiting van het cursusjaar 

Professionalisering

 • (Zelf)evaluatie aan de hand van feedback aan je leidinggevende, collega’s en leerlingen
 • Up-to-date houden van kennis en vaardigheden
 • Deelnemen aan activiteiten gericht op verbeteren van professioneel functioneren 

Mentoraat en begeleiding (optioneel)

 • Verzorgen van mentorlessen en mentorgesprekjes
 • Onderhouden van contacten met leerlingen, ouders en anderen in en buiten de school die in relatie staan tot je mentorleerling
 • Adequaat verwerken van informatie in het leerlingvolgsysteem