Privacy Statement

 

En dan ben je leraar vindt het belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij doen dit in overeenstemming met privacywetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, waarvoor we jouw gegevens gebruiken en hoe we met jouw gegevens omgaan. Daarnaast beschrijven wij wat jouw rechten zijn.

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Onze contactgegevens vind je onderaan deze verklaring.

Stichting Meer personeel in het onderwijs
Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die eigendom zijn van Stichting Meer personeelijk., gevestigd te Ridderkerk, kastanjelaan 10, die hierna samen ‘En dan ben je leraar’ zullen worden genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te geven, die nodig zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. We streven ernaar om deze gegevens altijd juist en up-to-date te houden.

Wanneer we privacy gegevens verzamelen
In de volgende gevallen mogen we volgens de wet jouw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als je En dan ben je leraar toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst actie te ondernemen;
 • Als de verwerking nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op En dan ben je leraar van toepassing is;
 • Als de verwerking nodig is om jouw of iemand anders gezondheid te beschermen;
 • Als de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een opdracht die En dan ben je leraar van de Nederlandse overheid of Europese overheid heeft gekregen;
 • Als de verwerking nodig is voor verdedigbare doelen van En dan ben je leraar of van een externe partij. En dan ben je leraar verwerkt gegevens niet wanneer dit zou leiden tot een onevenredige benadeling van jouw belangen of vanzelfsprekende vrijheden.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Bij het organiseren van evenementen, zodat we ervoor kunnen zorgen dat je de juiste informatie ontvangt en kunt deelnemen;
 • Jou te benaderen voor nieuwsbrieven, evenementen, promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn

 

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij jouw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer specifiek aan je kunnen koppelen, dan stellen wij je hiervan op de hoogte.

Welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen

En dan ben je leraar kan nadat je gegevens hebt ingevuld op een van de formulieren op onze website, de onderstaande persoonsgegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonsgegevens juist en up-to-date zijn.

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Gegevens over interesses in bepaalde sectoren of locaties

Delen met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraak met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We werken voor onze evenemente regelmatig samen met derden. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wat jouw rechten zijn
Je hebt het recht om:

 • De toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in te trekken;
 • Jouw persoonsgegevens in te zien;
 • Jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • Bezwaar in te dienen tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens aan te vullen;
 • Jouw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen jou op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • Jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • Jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van jouw gegevens hiervan op de hoogte).


Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar info@endanbenjeleraar.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij je de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken (in principe kosteloos) op jouw verzoek reageren. Voor de behandeling van het verzoek brengen wij geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken onredelijk zijn, of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën vraagt.

Beveiliging
Wij nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Door een firewall worden digitale aanvallen op de software automatisch herkend en geblokkeerd;
 • Een nieuwe werkwijze die conform de richtlijnen van de AVG is;


Bewaartermijn
En dan ben je leraar bewaart en verwerkt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en volgens de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden in het kader van de bemiddeling zonder toestemming vier weken bewaard en verwerkt. Voor het bewaren en verwerken van jouw persoonsgegevens voor de duur van minimaal één jaar vragen we jouw toestemming (opt-in).

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te lezen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Cookiebeleid
Wij analyseren het gebruik van onze websites www.endanbenjeleraar.nl en www.endanwordjeleraar.nl. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van jouw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Gebruik van cookies door En dan ben je leraar
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt om deze cookies op de computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessie cookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser.

Wij gebruiken cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over onze bezoekers, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond onze diensten en onze groepsmaatschappijen. Maar ook als je bij ons bent ingelogd, kan je gebruikersnaam bewaard worden in een cookie.

Hoe kun je cookies weigeren?
Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor de webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van je webbrowser). Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet beschikbaar zijn.

En dan ben je leraar en andere websites
Op onze website tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.